Kritiek bisschop op kabinet om armoe

Hilversum, 5 jan. Bisschop A. van Luyn van het bisdom Rotterdam maakt het kabinet harde verwijten over de toenemende armoede. Het beleid van premier Balkenende (CDA) en zijn collega`s zorgen volgens de bisschop voor een stapeleffect die voor minima ongunstig uitpakt. Hij ziet bij huishoudens die al moeilijk rondkomen, het inkomen terugvallen met 1 tot wel 8 procent. Van Luyn doet zijn relaas in het tv-programma Zembla, dat vanavond wordt uitgezonden.