Correcties en aanvullingen

Weblog Zalm

In het artikel Geding over afschaffing ozb (21 december, pagina 2) stond dat minister Zalm op zijn weblog van 20 december meldt dat de PvdA in de Eerste en de Tweede Kamer verschillend stemde over de afschaffing van de onroerendezaakbelasting. Zalm schreef echter dat de PvdA in beide Kamers geen goed woord voor het wetsvoorstel over had, en vervolgens toch voorstemde.

Auteur

Bij het interview met Erik Jurgens De jaren zestig en daarna (4 januari, pagina 20) is de naam van de auteur weggevallen. Het artikel werd geschreven door Koos van Zomeren.

Peter Heintze

In het artikel Wie is Peter Heintze? (4 januari, pagina 14) is abusievelijk de naam van de auteur weggelaten. Het artikel is geschreven door Arnoud Veilbrief.