Conflict over rekenkennis onderwijzers

Minister Van der Hoeven (Onderwijs,CDA) en voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad zijn gebotst over de vooropleiding van pabo-studenten.

De ruzie gaat over het wel of niet verplicht stellen van wiskunde als eindexamenvak voor aanstaande onderwijzers. Deze week bleek uit onderzoek dat veel eerstejaars pabo-studenten slechter rekenen dan goede basisschoolleerlingen.

In De Telegraaf van gisteren legt Terpstra de schuld hiervoor bij de minister, die volgens hem de kwaliteitseisen voor onderwijzers verlaagt. In een reactie op de website van het ministerie van Onderwijs beticht Van der Hoeven de HBO-raad van het afschuiven van het probleem.

Minister Van der Hoeven wil bij de herziening van de Tweede Fase in de bovenbouw van havo en vwo vanaf augustus 2007 wiskunde niet langer verplicht stellen voor het havo-profiel Cultuur & Maatschappij. Veel pabo-studenten hebben dit profiel gedaan. De HBO-raad eiste vorig jaar al dat wiskunde voor alle leerlingen verplicht blijft, juist met het oog op pabo-studenten.

Terpstra dreigt met het openbreken van een vorig jaar gesloten overeenkomst tussen het ministerie van Onderwijs en de HBO-raad over het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Op haar website noemt Van der Hoeven dit dreigement “op z'n zachtst gezegd vreemd“. Openbreken van het convenant is voor de ministeronacceptabel. Volgens een woordvoerder van de HBO-raad bedoelt Terpstra niet dat hij de afspraken niet wil nakomen, maar dat hij ze wil “aanscherpen“.

Volgens Van der Hoeven is wiskunde als verplicht vak niet de manier om de rekenvaardigheden van pabo-studenten op te krikken: “Wiskunde biedt geen garantie voor het kunnen rekenen“. Zij gelooft meer in een toets die alle pabo's vanaf komend studiejaar aan begin en eind van het eerste jaar moeten afnemen. Studenten die bij de tweede toets nog onvoldoende scoren, moeten de opleiding verlaten. Eerder schreef Van der Hoeven aan de Tweede Kamer dat pabo-studenten bij binnenkomst moeten beschikken over “elementaire rekenvaardigheid, laten we veronderstellen op een royaal basisschoolniveau“.

Op 19 januari spreekt de Tweede Kamer over de herziening van de Tweede Fase. Een meerderheid van PvdA, VVD, SP en D66 heeft laten weten wiskunde te willen verplichten voor pabo-studenten.

PABO: pagina 6