Burger doorziet borstklopperij EU

Dat is maar zeer de vraag, vooral het laatste. Europa is na WO II tot 1990 militair beheerst door 2 machtsblokken, Warschaupact en NAVO. De EU (toen EEG) , tot in de jaren 80 niet meer dan een marginaal en anoniem clubje bestuurders, zou een confrontatie tussen deze twee blokken nimmer hebben kunnen voorkomen, noch is het aan haar te danken dat zoiets nooit is gebeurd. Zelfs bij de meer recente etnische troebelen in haar eigen achtertuin, de Balkan, heeft de EU geen rol van betekenis kunnen spelen.

Binnen het EU-gebied is na de Tweede Wereldoorlog geen enkele oorlogsdreiging geweest, zelfs niet tussen de historische belligerenten Duitsland en Frankrijk. Daardoor kon de Unie zich in alle rust bezighouden met de eigen machtsexpansie.

Dat de EU zelf zich met de nodige trots profileert als grondvester van vrede, veiligheid en welvaart is haar zaak. De sceptische burger doorziet deze borstklopperij wel. Bij het denkend deel van de natie zou je echter wat meer scepsis en kritisch vermogen mogen veronderstellen. Met alle waardering overigens voor de verder voortreffelijke beschouwing van Thomas von der Dunk.

    • Mr. F.J. Stulp