Vernietiging van erkende soevereine staat Israël

Salomon Bouman schrijft in zijn artikel `Sharon en de Palestijnen als bondgenoten` op de opiniepagina van 21 december: “Het Palestijnse verzet is gericht tegen de Israëlische bezetting en heeft op ontkenning van het bestaansrecht van Israël na geen verdere ideologische en territoriale ambities.“

De PLO is in 1964 opgericht. Het PLO-Handvest noemt als doel de vernietiging van Israël. Dus niet bijvoorbeeld uitsluitend de teruggave van de gebieden Gaza, Samaria en Judea -, die Israël sinds de zesdaagse oorlog van 1967 bestuurt. Vernietiging van - geheel - Israël is nog steeds het doel van de Palestijnse Autoriteit. Hier wordt zonder enig verdere toelichting of commentaar - zelfs een beetje verstopt/weggemoffeld mededeling gedaan van de vernietiging van een erkende soevereine staat, lid van de VN . Hoe kan Bouman zo'n zin serieus schrijven en denken? En hoe kan de redactie zo'n artikel serieus plaatsen ?

    • Mr. J.C.E. Rhodius Heemstede