Politiekorpsen zoeken toenadering tot burgers

De politie besteedt dit jaar veel aandacht aan haar relatie met de burger. Dat blijkt uit de nieuwjaarstoespraken die verschillende korpschefs gisteren hielden. Het doel is om gezag bij en respect van de burger te herwinnen, en het gevoel van onveiligheid te bestrijden, dat ondanks dalende misdaadcijfers blijft.

“Ruim een derde van de bevolking is ontevreden over ons functioneren en daar krijg ik letterlijk buikpijn van“, zei J. Stikvoort, korpschef van Hollands Midden.

Het informeren van burgers over het verloop van hun aangifte, een grotere aanwezigheid in de wijk en het aanpakken van hufterig gedrag zijn enkele initiatieven van de korpsen. Wie in Flevoland over de politie klaagt, mag een dag met agenten mee om begrip kweken voor het politiewerk.

Volgens korpschef E. Akerboom van Brabant-Noord blijft de burger, ondanks betere cijfers, een gevoel van onbehagen houden. “Dat komt niet zozeer door criminaliteit, maar door hufterig gedrag en een groeiend klimaat van agressie en intolerantie.“ Zijn korps gaat daarom de “kleine norm' op straat, zoals wildplassen en asociaal gedrag, steviger handhaven.

In Den Haag gaat de politie burgers telefonisch op de hoogte houden van wat er met hun aangifte gebeurt. Hiermee wil het korps Haaglanden de ontevredenheid over “de grote stilte“ verminderen. De politie zegt dit te gaan doen voor alle ongeveer 75.000 aangiften die ze jaarlijks krijgt. “Ook als het ons niet is gelukt de boef te vangen of de gestolen fiets terug te vinden“, beloofde korpschef G. Bouwman gisteren.

De politie Haaglanden wil dat agenten die in de Randstad werken, een toelage krijgen om het werk aantrekkelijker te maken. In Amsterdam en Rotterdam bestaat zo'n toelage al. Veel Haagse agenten vertrekken naar het Korps landelijke politiediensten, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.