Remedie tegen vertrouwenscrisis

`Veilig, overzichtelijk en vertrouwd' zijn de trefwoorden in het artikel van Mark Bovens (Opinie & Debat, 31 december). Bovens laat een aantal `verklaringen` ongenoemd.

Zekerheid en veiligheid zijn basale condities voor het welbevinden. Beide zijn nodig om je werk goed te kunnen doen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het lijkt erop dat een groeiende afkeer van de overheid voortkomt uit gemis aan zekerheid en veiligheid. Dit kan ook anders worden verklaard:

Ten eerste. In de berichtenstroom die de laatste jaren over ons wordt uitgestort domineren negatieve beelden:

Nederland Gidsland? Die tijd hebben we gehad. Nederland bungelt tussen de hekkensluiters.

De kwaliteit van het onderwijs is ver onder de maat; onderwijsgevenden lopen voorop om dit te beamen.

Integratie en inburgering zijn mislukt; de overheid heeft gefaald.

Productiecapaciteit en werk gaan naar opkomende economieën (India, China).

De nationale overheid verliest haar betekenis; regels komen uit `Brussel`.

Nederland weet zich geen raad met de Europese eenwording.

Een constante stroom mensen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika rammelt aan onze poorten en wil delen in onze overvloed.

Informatie over deze feiten en ontwikkelingen krijgen in de media een hoog realiteitsgehalte. Alom twijfel, onzekerheid en gemis aan veiligheid. Het is dan ook niet zo vreemd dat men zich afkeert van de machteloze overheid.

Ten tweede. Bovens veronderstelt dat vooral de lagere middenklasse zich uit het publieke domein terugtrekt. Het is de vraag of deze uitspraak voldoende geldigheid heeft. In de praktijk zien we andere beelden: de hogere (midden)klasse wapent zich met ironie en intellectueel dédain, gebruikt het persoonlijk belang als opportunistisch richtsnoer en kiest voor de veilige weg van passief meedoen, zodat het lijkt alsof het alleen de lagere middenklasse betreft.

    • W.W. Peters Consultant