Pormes laat zich niet uit GroenLinks zetten

De in opspraak geraakte senator Sam Pormes (GroenLinks) wil rectificatie van de uitlatingen van zijn partijvoorzitter. Het begin van Pormes' tegenoffensief.

Sinds Eerste-Kamerlid Sam Pormes (GroenLinks) in opspraak is gekomen door zijn activistisch verleden, wordt hij achtervolgd door tegenspoed. Zijn gezin maakt een moeilijke periode door en zijn baan als consulent bij ontwikkelingsinstituut COS Drenthe is hij mogelijk kwijt. De Drentse afdeling gaat dicht, omdat een geplande fusie met de Groningse afdeling niet doorgaat, mede omdat Pormes in opspraak geraakt is, zegt Pormes zelf.

Sam Pormes is, zo zei hij gisteren zelf, diep gekwetst en in zijn goede naam aangetast door voorzitter Herman Meijer van GroenLinks. “Toch betreur ik het uitermate dat ik mijn eigen partij voor de rechter moet halen.“ Voor de voorzieningenrechter in Utrecht eiste hij dat Meijer uitspraken voor het tv-programma Nova zou rectificeren. Bovendien wil Pormes een schadevergoeding om gederfde inkomsten te compenseren. Het is het begin van een tegenoffensief van de vorige maand uit de partij gezette senator.

Eind november concludeerde een onderzoekscommissie van de partij dat Pormes GroenLinks onvoldoende had ingelicht over zijn verleden. Zo was de senator, die van Molukse komaf is, onduidelijk geweest over zijn betrokkenheid bij een Molukse treinkaping in 1977 en trainingskampen in Jemen. Het onderzoek werd ingesteld geruchten over zijn gewelddadige achtergrond.

De rechtszaak van gisteren spitste zich toe op een andere affaire, de beschieting van een politieauto in Assen in 1982. De rechtbank in Assen veroordeelde hem destijds tot drie jaar celstraf wegens medeplichtigheid aan poging tot moord. Het huis van Pormes was volgens de rechtbank gebruikt als verzamelplaats. Het gerechtshof in Leeuwarden sprak hem in 1983 daarvan vrij.

In Nova kwam Meijer terug op deze zaak: “Er zijn bekentenissen dat er geschoten is en dat is vanuit zijn eigen huis gedaan. Wij hebben daarvan een misleidende voorstelling van zaken gekregen.“

Deze uitspraak is onrechtmatig, betoogde advocaat Van Steen gisteren namens Pormes. Hij was immers in hoger beroep vrijgesproken.

Advocaat Wilschut bracht daar namens Meijer tegenin dat die vrijspraak alleen de poging tot moord, doodslag of zwaar lichamelijk letsel betrof, en niet de betrokkenheid bij het incident. Wie de motivering van het Gerechtshof leest, moet volgens Wilschut tot de conclusie komen dat dit niet betwist wordt: “Dat Pormes een rol speelde in de beschieting, is door de rechtbank bewezen geacht.“

Maar hierdoor, zei Pormes' advocaat Van Steen, heeft GroenLinks een gevaarlijk precedent veroorzaakt. Immers, niet langer is het eindoordeel zwaarwegend, maar een in hoger beroep vernietigd vonnis. “Ik snap niet dat je met feiten aankomt uit een oud vonnis.“ Bovendien trok Van Steen de hele rechtszaak uit 1982 in twijfel. Hij toonde een foto van de doorzeefde auto die destijds openbaar was gemaakt door de politie. “De meeste kogels zijn er later door de politie ingeschoten om de effecten van beschietingen te meten. Bovendien zijn de bekentenissen onder dwang afgedwongen.“

Pormes zal de komende tijd nog meer procedures volgen. Hij vecht zijn royement aan als lid van GroenLinks bij de geschillencommissie van de partij. Ook wil hij vechten voor zijn zetel in de Eerste Kamer. De uitspraak van dit kort geding is op 17 januari.

    • Guus Valk