Personalia

Vicaris P. F. (Frans) Vroemen van het bisdom Roermond is door paus Benedictus XVI benoemd tot kapelaan van de paus. Bisschop F. Wiertz van Roermond maakte dat bekend tijdens zijn nieuwjaarsreceptie afgelopen zondag in Roermond. De benoeming tot kapelaan van de paus is een kerkelijke onderscheiding voor priesters die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt. Dragers van deze titel mogen zich “monseigneur' noemen. Vroemen (72) werkte vele jaren als aalmoezenier van Sociale Werken. In die functie had hij veel contacten met de vakbonden, het bedrijfsleven, en tal van welzijnsorganisaties.