Nieuwe ouderen leven ongezonder

De huidige 55- tot 65-jarigen leven veel ongezonder dan de Nederlanders die tien jaar geleden zo oud waren. Dat schrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit in het jongste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De mannen onder de 55-plussers van nu zijn tweemaal zo vaak veel te dik als tien jaar geleden. Van de mannen lijdt nu bijna één op de vijf aan vetzucht, bij de vrouwen is dat ruim één op de vier. De senioren verbruiken beduidend minder energie dan tien jaar geleden. Aan wandelen, fietsen en huishoudelijke activiteiten zijn ze een vijfde minder calorieën kwijt dan tien jaar geleden.

Er zijn ook meer 55-plussers met een ongezond hoge alcoholconsumptie. In 1992-1993 was 11,7 procent van de onderzochte mannen een problematisch drinker. Tien jaar later was dat gestegen naar 15,7 procent. Bij de vrouwen steeg het overmatig drinken nog sneller: van 11,1 naar 19,5 procent. De mannen roken weliswaar minder, maar de vrouwen zijn vaker aan nicotine verslaafd, zodat al met al ongeveer nog steeds een derde in die leeftijdgroep roker is. Ook hebben de 55-plussers van nu meer moeite met bewegen. Ze lopen moeilijker de trap op en af en hebben moeite met uit en in de auto stappen.

Een duidelijke verklaring voor het ongezonder leven is er niet. ,,Mensen zijn meer tijd kwijt met reizen. De files zijn langer, ze zijn langer onderweg. Dan blijft er minder tijd over om te bewegen“, zegt onderzoeksleider en epidemioloog prof.dr. Dorly Deeg desgevraagd. ,,De welvaart neemt toe en daardoor gaan we steeds meer een zittend leven leiden.“

Opvallend is dat in tien jaar tijd onder de 55-plussers het opleidingsniveau aanzienlijk toenam. Hoger opgeleiden zijn in het algemeen gezonder dan lager opgeleiden. “Toch leven de 55-plussers tegenwoordig ongezonder als je beide groepen met tien jaar tijdsverschil vergelijkt,“ aldus Deeg.

Ouderen met een ongezonde levensstijl krijgen eerder last van ouderdomssuikerziekte, hart- en hoofdziekten en van versleten knieën en heupen. Door ongezonder levende ouderen moet de capaciteit van de gezondheidszorg nog sterker groeien dan louter door de vergrijzing de komende decennia toch al nodig was.

De onderzoekers zeggen dat ook 55-plussers nog heel goed hun leefgewoonten kunnen veranderen. Die veranderingen leveren op hun leeftijd ook nog gezondheidswinst op. Maar overheidsvoorlichting op het gebied van roken, overmatig drinken en overgewicht is tegenwoordig op jongeren gericht.