Meer mensen kiezen andere verzekeraar

11 procent van de Nederlanders is dit jaar overgestapt naar een nieuwe zorgverzekeraar. 24 procent zegt dat nog van plan te zijn. In het oude zorgstelsel veranderde zo'n 4 procent jaarlijks van verzekeraar.

Dat blijkt uit een enquête van TNS NIPO in opdracht van RTL Nieuws.

Op 1 januari is het nieuwe zorgstelsel ingegaan. Een van de belangrijkste aspecten daarvan is dat zorgverzekeraars met elkaar moeten gaan concurreren. Het overstappen van verzekerden moet de verzekeraars prikkelen om efficiëntere en betere, meer patiëntgerichte zorg van de zorgaanbieders te eisen. Om die concurrentie leven in te blazen is het van belang dat verzekerden bereid zijn van verzekeraar te veranderen als iets ze niet zint.

Voor de ingang van het nieuwe stelsel stapte jaarlijks zo'n 4 procent van de verzekerden over van de ene zorgverzekeraar naar de andere. Critici van het nieuwe stelsel voerden de geringe veranderbereidheid aan om te beargumenteren dat de marktwerking wel eens zou kunnen mislukken.

Uit de enquête blijkt dat bijna 40 procent van de overstappers dat deed omdat ze bij een andere verzekeraar goedkoper uit waren. Bijna een kwart is via een collectief contract van de werkgever van verzekeraar veranderd. 21 procent krijgt elders een betere aanvullende verzekering, 16 procent hoopt op betere zorg.

Ontevredenheid met de huidige verzekeraar is nauwelijks reden om op te stappen, 3 procent van de ondervraagden verandert om die reden. Overigens leiden deze overstappers niet tot een significant veranderen van de marktaandelen van verzekeraars, zo blijkt uit de antwoorden op de enquête.

De Belastingdienst zal eind deze week omstreeks 200.000 nagekomen aanvragen voor een zorg- of huurtoeslag uitbetalen. Op de laatste werkdag van het vorig jaar waren er in totaal 5,5 miljoen van deze uitbetalingen gedaan.

De Belastingdienst keert voor het eerst inkomensafhankelijke uitkeringen uit voor de nieuwe zorgverzekering en voor de opvolger van de huursubsidie.

De groep van 200.000 mensen die straks hun toeslag ontvangen, zijn mensen die na de garantiedatum van 1 november vorig jaar hun aanvraag hebben ingediend. Hieronder zitten veel aanvragen voor huurtoeslag van mensen die eerder geen huursubsidie ontvingen. Ongeveer 300.000 mensen die een toeslag hebben aangevraagd, bleken hierop volgens de Belastingdienst geen recht te hebben.

Keuzevrijheid:pagina 8