Handafdrukken per sekse in grot

Rotterdam, 3 jan. Met behulp van een speciaal computerprogramma (`Kalimain`) is vastgesteld dat mannen en vrouwen hun handafdrukken in de prehistorische grot Gua Masri II (8.000 tot 20.000 jaar oud, op Kalimantan, Indonesië) op duidelijk verschillende plekken achterlieten. De ontdekking opent de mogelijkheid dat de handafdrukken die in groten getale in de grot te vinden zijn een rituele functie hadden, zo verklaarde de verantwoordelijke archeoloog Jean-Michel Chazine uit Parijs tegenover het persbureau AFP. Handafdrukken staan vaak `in negatief` in prehistorische grotten. De bezoekers drukten kennelijk hun hand op de muur en bliezen er daarna kleurstof over en om heen. De handafdrukken komen voor in prehistorische grotten over de hele wereld, maar in de Gua Masri-grotten domineren ze volkomen. De mannenhanden zijn van de vrouwenhanden te onderscheiden op grond van de lengteverhouding tussen wijs- en ringvinger. Bij vrouwen zijn deze beide vingers doorgaans gelijk in lengte, bij mannen is de ringvinger meestal langer dan de wijsvinger.