Franse moeder wordt niet vervolgd

De Franse justitie ziet af van de vervolging van de moeder en de arts van Vincent Humbert, de verlamde jongen die in 2003 door hun toedoen overleed.

Dat heeft het Franse openbaar ministerie gisteren bekend gemaakt. De affaire-Humbert leidde tot een bewogen debat over de praktijk van euthanasie, die in Frankrijk verboden is.

Volgens het openbaar ministerie hebben de moeder en de arts wel strafbare feiten gepleegd, maar handelden zij onder onontkoombare druk van de familie en het levendige publieke debat.

Moeder Humbert, reageert afwijzend op de beslissing haar niet verder te vervolgen. Zij is er van overtuigd dat een proces tot vrijspraak voor haar zou hebben geleid. Daarmee zou er jurisprudentie zijn opgebouwd om euthanasie te rechtvaardigen, zo verklaarde zij vanmorgen in het dagblad Libération. “Ik wil niet-schuldig worden verklaard voor heel Frankrijk. Dat zou betekenen dat justitie begrijpt wat ik gedaan heb. Dat het goed was, en oprecht“. Volgens Humbert miskent het openbaar ministerie bovendien haar welbewuste overwegingen om haar zoon te helpen sterven.

Marie Humbert diende haar zoon in september 2003 injecties toe met slaapmiddelen, om tegemoet te komen aan zijn wens te sterven. Vincent Humbert was in 2000 op 19-jarige leeftijd door een verkeersongeluk vrijwel geheel verlamd geraakt, maar zijn intellectuele vermogens waren intact. Door de injectie van zijn moeder raakte hij in coma. Zijn arts, Frédéric Chaussoy, schakelde daarna de beademingsapparatuur uit en diende hem middelen toe om zijn dood te bespoedigen.

In de nasleep van de affaire-Humbert nam het parlement vorig jaar een wet aan die artsen het recht geeft de behandeling van terminale partiënten te staken. Actieve euthanasie is verboden gebleven.

Arts Chaussoy is volgens zijn advocaat opgelucht door het ontslag van rechtsvervolging. De onderzoeksrechter kan in beroep gaan tegen de beslissing van het openbaar ministerie.