Drankgebruik stijgt na iedere blik op drankreclame

Rotterdam, 3 jan. Jongeren drinken één procent meer biertjes en breezers na iedere drankreclame die ze zien. Amerikaanse onderzoekers hebben daarmee het verband tussen alcohol drinken en drankreclame niet alleen opnieuw vastgesteld, maar ook gekwantificeerd. In een publicatie in het gisteren verschenen januarinummer van het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine schrijven zij hoe ze met vier achtereenvolgende telefonische interviews in twee jaar tijd een bekende valkuil bij dit soort onderzoek vermeden. Bij een eenmalig onderzoek blijft het onduidelijk of mensen die meer drinken beter op advertenties letten, of dat andersom veel advertenties tot drinken verleiden. Het onderzoek vond plaats onder jong-volwassenen van 15 tot 26 jaar oud. De uitkomst was duidelijk: veel advertenties zien leidt tot toenemend drankgebruik. Wie weinig advertenties ziet gaat na zijn twintigste niet veel méér drinken.