Arts weigert eten tot nota betaald is

Een kinderpsycholoog is in hongerstaking gegaan omdat een zorgverzekeraar weigert de behandeling van een patiënt te vergoeden.

Kinderpsycholoog Dirk-Jan van der Meer eet niet meer sinds twee weken geleden bleek dat verzekeraar CZ uit Tilburg niet betaalt voor de behandeling van een negenjarige jongen met stemmen in zijn hoofd. De jongen stichtte brand in zijn slaapkamer.

De ouders lieten de jongen in Duitsland behandelen omdat in Nederland een groot tekort is aan kinderpsychologen.

Van der Meer vestigde zich in 2003 in Velbert, net over de Duitse grens bij Arnhem. De Europese rechter had die zomer bepaald dat patiënten zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar voor kortstondige medische zorg naar het buitenland mogen. In de praktijk bleken Nederlandse verzekeraars niet naar het Europese arrest (Müller-Fauré/Van Riet) te handelen. Patiënten kregen hun behandeling niet vergoed, of pas na eindeloze briefwisseling. “Eigenlijk betalen alleen de kleine verzekeraars uit“, zegt psycholoog Van der Meer.

De ouders van de jongen verloren een rechtszaak tegen CZ. De rechter bestreed niet dat de jongen op basis van de Europese richtlijn in het buitenland mag worden behandeld, maar oordeelde dat de declaraties van de behandelingen onvolledig waren.

De rechter stelde dat CZ op basis van de declaraties niet had kunnen opmaken welke arts de jongen nu precies had behandeld en om wat voor behandeling het eigenlijk ging. In de uitspraak van de rechter staat dat “deze essentiële informatie niet, althans niet voldoende, blijkt uit de door Olivo ingediende declaraties“. Van der Meer zegt dat zijn kliniek, Olivo, dezelfde soort declaraties naar andere verzekeraars stuurt die wel betalen.

Een woordvoerder van CZ noemt de declaraties “schimmig': “De jongen werd bijvoorbeeld behandeld door een Duitse psychiater, hoe kan hij die verstaan? Bovendien kregen we pas na anderhalf jaar een behandelplan.“ Hij zegt dat CZ op basis van de declaraties niet kon vaststellen of de zorg onder de volksverzekering AWBZ valt, dus of de behandeling wel moest worden vergoed. Als CZ dat uit de declaratie had kunnen opmaken, dan zou de verzekeraar de behandeling wellicht hebben vergoed, zegt de woordvoerder.

De kinderpsycholoog laat weten “niet meer te eten tot de jongen naar tevredenheid van de ouders bij een andere arts in goede handen is“. Van der Meer zegt door de honger zijn werk niet meer te kunnen uitvoeren. Wel is hij nog tot “licht administratief werk“ in staat.