Vrijzinnig-religieuze traditie is niet verstomd 2

Het is wel apart om in deze krant te lezen dat de georganiseerde vrijzinnigheid in Rotterdam ter ziele zou zijn. Niets is minder waar. Niet `verdampt' zijn in elk geval de organisaties als de Bergkapelgemeente en de Vrijzinnige Protestanten in enkele typisch Rotterdamse verbanden (o.a. Open Grenzen en het Laurens Pastoraat).

Zeker ook mogen geteld worden de vrijzinnigen in de organisaties als de Remonstrantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente. En wat te denken van de vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB die al meer dan 125 jaar in Rotterdam activiteiten ontplooit? De Vereniging van Vrijzinnigen en de scheidende voorganger dr. J. Buitkamp, zijn bij al deze organisaties bekend en worden zeer gewaardeerd. Het is spijtig dat de Vereniging van Vrijzinnigen het besluit tot opheffing zo `eenzaam` in de krant heeft gekregen. Ik maak me sterk dat de leden in elk geval welkom zijn bij één van de hierboven genoemde organisaties. Zeker bij de NPB in Rotterdam.

    • Martine Pothuis Voorzitter Npb Afd. Rotterdam