Vrijzinnig-religieuze traditie is niet verstomd 1

De kop `Laatste kerst van Rotterdamse vrijzinnigen` (NRC Handelsblad, 27 december), deed even schrikken.

De eerste alinea maakte het er niet beter op: “Met de georganiseerde vrijzinnigheid is het in Nederland afgelopen“. Bij verdere lezing van het artikel bleek de bron van dit artikel nogal beperkt. Een groep van oorsprong vrijzinnige hervormden in Rotterdam heeft in de vorige eeuw een zelfstandige religieuze gemeenschap gevormd. Daar zal ze haar redenen voor hebben gehad, theologisch, sociaal en persoonlijk. Het is jammer dat aan dit onderdeel van Rotterdams religieus leven nu een einde komt. Maar het is een misverstand om te menen dat hiermee in onze stad de vrijzinnig-religieuze traditie zou zijn verstomd. Nog altijd is de Remonstrantse Gemeente er de grootste in ons land. En in de Bergkapel (Hillegersberg) en de Grote of Sint-Laurenskerk (Rotterdam-Centrum) zijn levende vrijzinnige gemeenten te vinden die zich onderdeel weten van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dat er voor vrijzinnige gelovigen geen toekomst zou zijn is niet alleen een droevige maar gelukkig ook een misleidende krantenkop.

    • Drs. T.R. Noorman Rotterdam