Steeds minder mensen uit bijstand tot 2004

rotterdam, 2 jan. - In de periode tussen 1999 en 2003 daalde het aantal bijstandsgerechtigden dat een baan vond. Volgens cijfers van het CBS bereikte het aantal bijstandsontvangers in 2003 de 420.000. Terwijl in 1999 nog 21 procent van de bijstandsgerechtigden erin slaagde uit de bijstand te komen, was dit in 2002 nog maar 15 procent. Volgens het ministerie van Sociale Zaken zijn de cijfers niet representatief voor de huidige situatie. In 2004 werd de Wet werk en bijstand ingevoerd, waardoor gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de betaling van bijstandsuitkeringen. Zo worden zij gestimuleerd creatieve oplossingen te bedenken om hun bewoners uit de bijstand te krijgen.