NMa in oordeel te ver over zorgfusie

De concurrentiewaakhond Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) heeft vorig jaar een nederlaag geleden bij de Rotterdamse bestuursrechter bij zijn beoordeling van de gevolgen van de fusie van de zorgverzekeraars CZ en OZ.

De rechter vindt dat de NMa de ziekenfondsactiviteiten van de twee verzekeraars niet bij zijn oordeel had mogen betrekken. OZ is een voormalig ziekenfonds dat vooral werkzaam is in Zeeland en Brabant.

In reactie op de beslissing van de bestuursrechter heeft de NMa de eerder opgelegde restricties voor het samengaan van de twee verzekeraars weer opgeheven. De NMawas eind oktober akkoord gegaan met de CZ-OZ combinatie, mits de verzekeraars zich aan een aantal afspraken hielden om te voorkomen dat zij hun sterke regionale postie zouden misbruiken.

Uit een eerdere beoordeling door de NMa van de concentratie bleek dat de nieuwe CZ-OZ combinatie in de provincie Zeeland een marktaandeel zou hebben tussen 60 en 70 procent en in Brabant tussen 40 en 50 procent. Vanwege de concurrentiegevoeligheid publiceert de NMa in voorkomende gevallen geen exacte marktaandelen in openbare publicaties.

CZ en OZ, die de restrictieve afspraken overigens zelf hadden aangedragen, hielden eind oktober wel hun bezwaren overeind tegen de beslissing van de NMa dat hij bevoegd was om ook de ziekenfondsactiviteiten bij de fusie te betrekken. Volgens CZ en OZ golden ziekenfondsen op dat moment nog niet als ondernemingen waarover de NMa een oordeel kon vellen.

Vanaf 1 januari is het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars opgeheven en kent de nieuwe zorgverzekeringswet alleen nog maar verzekeringsmaatschappijen. Zij zijn gewone ondernemingen die grote fusies en overnames moeten laten toetsen door de NMa.

De NMa gaat niet tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Rotterdam in beroep, zo heeft hij de dag voor oudjaar bekend gemaakt. De datum van de beslissing van de rechter is 7 december 2005, maar de uitspraak is niet eerder bekend gemaakt.

Volgens de Rotterdamse bestuursrechter had de NMa alleen het aanbod van de particuliere ziektekostenverzekeringen en de aanvullende verzekeringen van OZ in zijn oordeel mogen betrekken.