Jaarwisseling in Frankrijk relatief rustig

De nieuwjaarsnacht in Frankrijk is relatief rustig verlopen. Er zijn weliswaar 425 auto`s in brand gestoken, maar de politie beschouwt dit niet als een heropleving van het stedelijke geweld uit november vorig jaar.

Het aantal auto`s dat is afgebrand is bijna honderd meer dan tijdens de vorige twee jaarwisselingen, en vier keer zoveel als in een gemiddeld weekeinde. Nieuw is het gestegen aantal daden van vandalisme in kleinere gemeenten.

De politie zegt dat er geen sprake is van heropleving van het geweld uit november, zo onderstreepte het hoofd van de nationale politie, Michel Gaudin, gisterochtend in een persconferentie. Toen gingen in drie weken ruim 9.000 auto`s en een honderdtal overheidsgebouwen in de voorsteden in vlammen op.

Deze nacht bleven, anders dan in voorgaande jaren tijdens de nieuwjaarsnacht, grootschalige gevechten tussen vandalen en de politie uit. In totaal raakten dit jaar 27 agenten gewond.

De politie verrichtte 362 arrestaties, tegen 272 vorig jaar. Minister Sarkozy (Binnenlandse Zaken), die `s nacht in een surveillance-helikopter boven Parijs cirkelde, had het aanhouden van vandalen tot prioriteit verklaard. Door heel Frankrijk waren 25.000 politiemensen op de been, vierduizend meer dan vorig jaar.

Een opvallende tendens dit jaar is de stijging van het aantal steden waar incidenten werden geregistreerd: een ruime verdubbeling van 132 gemeenten vorig jaar naar 267 dit jaar. Het merendeel van de auto`s, 248, brandde uit buiten de regio rond Parijs. In Straatsburg, sinds acht jaar met nieuwjaarsnacht de `hoofdstad` van het autobranden, was het dit jaar rustiger dan voorgaande jaren.

In Parijs waren rond middernacht een half miljoen mensen bijeen op de Champs Elysées. De 4.500 opgeroepen agenten meldden geen grote incidenten. In de voorsteden rond Parijs lag het aantal uitgebrande auto`s met 177 hoger dan in een gemiddeld weekeind.

President Chirac kwam in zijn traditionele oudejaarsrede kort terug op de rellen in de voorsteden in november, de grootste onlusten in de afgelopen decennia in Frankrijk. Hij beloofde onder meer de hulp aan bewoners van achterstandswijken op te voeren, “omdat de republiek niet bestaat zonder gelijke kansen“.