Cohen voorziet armoede

Er is actie geboden om armoede en sociale uitsluiting in Amsterdam tegen te gaan. Dit zei burgemeester Job Cohen gisteravond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het Concertgebouw in Amsterdam. “Zodra mensen niet alleen arm zijn maar ook structureel kansarm, dan moeten wij als samenleving ingrijpen.“

Volgens de burgemeester kunnen in de `opwerkfabriek`, zoals hij de stad noemde, veel Amsterdammers de eindjes met moeite aan elkaar knopen. Onbegonnen werk, om na aftrek van de vaste lasten jezelf en twee kinderen te voeden en te kleden voor zeventig euro in de maand, meent Cohen. “Mensen worden door vele plagen tegelijk getroffen. Slechte huisvesting, slechte gezondheid, psychische problemen en slechte toegang tot voorzieningen gaan vaak samen. Daarbij nemen de problemen exponentieel toe naarmate de armoede langer duurt. Met alle consequenties van dien: minder kansen op een goede opleiding of baan.“

Wat Cohen zorgen baart, is de sociale uitsluiting die met armoede gepaard gaat. Iemand die zich buitengesloten voelt, gaat op zoek naar andere ideeën en idealen die soms radicaal zijn en fundamenteel strijdig met de beginselen van de democratische samenleving die Nederland bezit, aldus de burgemeester. De burgemeester vindt dat Nederland daar tegenwicht aan zou moeten bieden.

De oplossing om armoede en uitsluiting tegen te gaan, moet volgens Cohen van twee kanten komen. Onderwijs volgen, werk zoeken en kansen grijpen. Maar ook kansen bieden en discriminatie tegengaan. “Werk is hét middel tot integratie. Die kansen worden nog lang niet genoeg benut. Discriminatie op de arbeidsmarkt speelt hierin een rol.“

Het onderwijsniveau, de uitval van studenten in het vmbo en de jeugdwerkeloosheid zijn punten waar zorg aan besteed moet worden. Burgemeester Cohen: “Zeventig procent van de Amsterdamse leerlingen volgt een vmbo-opleiding, die lang niet altijd tot een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt leidt. Lang niet alle leerlingen maken hun opleiding af. Kan, nee, moet dat percentage niet omlaag?“

Toespraak Cohen Pagina 7