Hoge boete voor ABN Amro in VS

ABN Amro heeft een boete van 80 miljoen dollar (66,6 miljoen euro) gekregen in de Verenigde Staten wegens het overtreden van antiwitwasregels en het ontduiken van sancties tegen Iran en Libië.

De boete is opzienbarend, gezien de omvang en het grote aantal instanties dat erbij betrokken is.

De Amerikanen delen regelmatig boetes uit aan lokale en buitenlandse banken, maar de bedragen zijn meestal substantieel lager: hooguit enkele miljoenen. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gaat het om een van de hoogste boetes voor een bank ooit.

ABN Amro heeft de boete gisteren geaccepteerd. Het bestuur van de bank nam de uitzonderlijke stap om zelf een deel van de boete te betalen omdat het interne toezicht tekort is geschoten. “De raad van bestuur betreurt dit en neemt hiervoor de volle verantwoordelijkheid“, stelde de bank in een verklaring.

De zes bestuursleden geven in totaal 1 miljoen euro terug van de bonussen die zij over 2004 ontvingen. Topman Rijkman Groenink geeft 40 procent van zijn bonus terug en financieel directeur Tom de Swaan 30 procent. De overige vier leden betalen ieder 20 procent van de bonus over 2004 terug. De boete heeft geen invloed op de winstverwachting van de bank.

Niet alleen de Amerikaanse en Nederlandse centrale banken tikten ABN Amro op de vingers. Ook het Amerikaanse bureau voor financiële criminaliteit en de controledienst van het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn bij de zaak betrokken.

De overtredingen vonden plaats in de kantoren in New York en Dubai. Tussen 1997 en 2004 ontwikkelden werknemers in Dubai procedures waardoor betalingen in Amerikaanse dollars van klanten uit Iran en Libië zodanig werden gewijzigd bij verzending naar het dollartransactiekantoor in New York, dat de herkomst van het geld niet meer duidelijk was. Hierdoor konden deze betalingen passeren, terwijl betalingen uit landen die volgens Washington staatsterrorisme steunen alleen onder strikte voorwaarden verwerkt mogen worden.

Ook zouden via ABN Amro bedragen vanuit Oost-Europa naar de VS zijn gegaan die mogelijk voor criminele doeleinden werden gebruikt. ABN Amro ontdekte de schendingen zelf in 2004 en meldde ze bij de toezichthouders. De bank heeft het interne toezicht verscherpt en er zijn disciplinaire maatregelen genomen tegen werknemers. ABN Amro heeft geen relatie gevonden tussen de overtredingen en terroristische activiteiten.