Zonder extra garanties VS geen missie naar Uruzgan

Als de Verenigde Staten vandaag niet komen met extra veiligheidsgaranties voor Nederlandse troepen in de Afghaanse provincie Uruzgan, is het uiterst onwaarschijnlijk dat Nederland besluit tot deelname aan de NAVO-missie daar.

Dit zeggen bronnen rond het kabinet. Vanmiddag zouden de ministers Kamp (Defensie) en Bot (Buitenlandse Zaken) spreken met een hoge ambtelijke delegatie van de Amerikaanse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, die Den Haag bezoekt om Nederland over te halen. Ook NAVO-secretaris-generaal De Hoop Scheffer oefent druk uit op het kabinet.

Voor zover bekend zijn de VS niet bereid om – zoals Nederland vraagt – gevechtstroepen in de buurt van Uruzgan gestationeerd te laten ter bescherming van de NAVO-missie in dat gebied. De Amerikanen zijn er juist op gebrand hun troepen daar terug te trekken en de zorg ervoor aan andere NAVO-landen over te dragen, in het kader van de opbouwmissie ISAF.

Naar verluidt zou het kabinet snel een beslissing willen nemen over de zaak, vooral wanneer dit een negatief besluit zou zijn. Op deze manier zou de NAVO, die Nederland met Groot-Brittannië en Canada eerder bereid had gevonden om de missie in Uruzgan te bemannen, alsnog andere landen kunnen vinden voor de operatie ISAF3, die volgens de planning in het voorjaar van 2006 zou moeten beginnen.

In de Tweede Kamer wordt over de missie verschillend gedacht. Namens het CDA zegt Kamerlid Ormel, woordvoerder buitenland, dat mogelijk over uitstel van de missie, en derhalve van een besluit over Nederlandse deelname, moet worden gedacht. ,,Het kan wel zijn dat de NAVO een spoorboekje hanteert om de Operation Enduring Freedom in steeds nieuwe gebieden van Afghanistan te vervangen door ISAF, maar als het nog te gevaarlijk is, is het wellicht niet zinvol om aan zo'n spoorboekje vast te houden'', aldus het CDA.

Kamerlid Van Baalen, woordvoerder buitenland voor de VVD, ergert zich aan de voortdurende suggesties van het CDA gedurende de laatste dagen, dat het in de Afghaanse provincie Uruzgan te gevaarlijk is om er Nederlandse militairen heen te sturen: ,,Ik krijg een beetje de indruk dat het kabinet zich bij zijn eigen beslissing wil verschuilen achter een veronderstelde opvatting van de Kamer. Dat is geen juiste gang van zaken.''

Ook Koenders, buitenlandwoordvoerder van de grootste oppositiepartij, de PvdA, acht de opstelling van de CDA-fractie niet juist. ,,Zolang er geen plannen van het kabinet op tafel liggen, is het moeilijk er iets over te zeggen.'' Noch de VVD noch de PvdA vindt `te gevaarlijk' een valide argument om van de missie af te zien, omdat het hier nu eenmaal een militaire operatie betreft. Bakker (D66) heeft groeiende twijfels over de missie in Uruzgan: ,,Ja zeggen wordt steeds moeizamer.'' De Britten en Australiërs hebben hun medewerking aan ISAF3 in het zuiden van Afghanistan wel toegezegd.