WHO mist doel verstrekking van aids-remmers

Het doel dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich twee jaar geleden heeft gesteld om voor het eind van dit jaar drie miljoen aids-patiënten in ontwikkelingslanden aan aids-remmers, wordt niet gehaald. Minder dan twee miljoen mensen krijgen een behandeling met die levenverlengende medicijnen. Belangrijkste oorzaken zijn onvoldoende internationale coördinatie en gebrek aan nationaal leiderschap. Dat schrijft een gezaghebbende internationale lobbygroep voor aids-patiënten, de International Treatment Preparedness Coalition (ITPC), in het rapport Missing the Target.

Ondanks het missen van het doel prijst ITPC de ,,stoutmoedige'' campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie. In 2003 werden 400.000 mensen met aids-remmers behandeld. Dat aantal is binnen twee jaar bijna vervijfvoudigd. Volgens de coalitie van aids-groepen is dat ,,een indrukwekkende schaalvergroting'' die heel veel levens heeft gered.

De organisatie wijst er ook op dat nog steeds meer dan zestig procent van de aids-patiënten die met aids-remmers zouden kunnen worden gered, geen toegang hebben tot de medicijnen. In totaal gaat het om tussen de zes en zeven miljoen mensen. De G8, het gezelschap van belangrijkste industrielanden plus Rusland, beloofde deze zomer dat alle mensen die aidsremmers nodig hebben, die voor 2010 ook kunnen krijgen. Volgens de ITPC blijft dat ,,een holle frase'' als regeringen en internationale organisaties niet leren van de successen en fouten van de WHO.

De organisatie pleit voor betere samenwerking tussen aids-organisaties, het wegnemen van bureaucratische belemmeringen en het verstrekken van voldoende geld. Het rapport constateert dat sommige regeringen de bestrijding van aids-epidemie nog steeds niet als prioriteit zien. In die landen komt de schaalvergroting bij het verstrekken van aidsremmers maar traag op gang.

In Afrika, het zwaarst getroffen continent, houden veel landen zich niet aan de belofte die ze vier jaar geleden hebben gedaan om ten minste vijftien procent van hun begroting aan aids en gezondheidszorg in het algemeen te besteden. De organisatie waarschuwt dat uitbreiding van de antiretrovirale behandeling op langere termijn alleen werkt als ze hand in hand gaat met een verbetering van de gezondheidszorg.

Aids is in rijke landen allang geen fatale ziekte meer omdat alle aids-patiënten aids-remmers kunnen krijgen. In het verleden werd er vanuit gegaan dat behandeling voor arme landen te duur en te ingewikkeld was. De WHO heeft bewezen dat dit excuus niet meer op gaat. De prijs van aidsremmers is sterk gedaald tot ruim 200 dollar per jaar. De WHO heeft ook methodes voor diagnose, behandeling en toezicht versimpeld.