VVD: haal lastpakken van de straat

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat probleemjongeren opgenomen kunnen worden in opvangtehuizen of onderworpen aan afkickprogramma's, contactverboden of een avondklok.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) staat positief tegenover een voorstel van de VVD om de politie de bevoegdheid te geven `notoire lastpakken' dergelijke maatregelen op te leggen. Remkes zei gisteren tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken dat hij onderzoekt of er op lokaal niveau bij burgemeesters behoefte is om dergelijke bevoegdheden te krijgen. Minister Donner (Justitie, CDA) uitte eerder grote twijfels over dergelijke maatregelen via het bestuursrecht in plaats van via het strafrecht.

De VVD'er Van Schijndel diende gisteren een motie in met als doel de politie `meer tanden' te geven. Jongeren die zich bij herhaling schuldig maken aan ,,schelden, spugen, intimideren, wildplassen'', of andere vormen van ontoelatbare overlast moeten ook buiten het strafrecht om aangepakt kunnen worden, vindt Van Schijndel.

De burgemeester moet daarom die bevoegdheid krijgen en waar nodig de politie aan het werk zetten om deze jongeren aan te pakken, zo stelde Van Schijndel gisteren voor. Wie zich aan die maatregelen onttrekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en kan vervolgd worden door het openbaar ministerie, inclusief de mogelijkheid om dan voorlopige hechtenis op te leggen.

Volgens Remkes is bij directe vrijheidsontneming buiten het strafrecht om toetsing door een rechter vereist. Dat vergen zowel de Grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar bij vrijheidsbeperking is die toetsing volgens Remkes niet nodig. Dat kan ook via een bezwaar- of beroepsmogelijkheid achteraf. Of dat ook bij gedwongen opvang kan, weet Remkes nog niet zeker. Daarover gaat hij overleg voeren met minister Donner.

Het CDA staat `niet onwelwillend' tegenover het VVD-voorstel. Maar volgens Kamerlid Algra moet de motie wel worden aangepast, omdat de voorgestelde maatregelen overlappen met mogelijkheden die er nu al zijn om probleemjongeren aan te pakken. De PvdA is tegen. ,,Dit is teveel een vrijbrief voor de autoriteiten om lastpakken aan te pakken. De lijst van overtredingen die de VVD bij deze maatregelen opsomt is te uitgebreid'', aldus het Tweede Kamerlid Albayrak. ,,Dit gaat veel te ver.''

Van Schijndel wil dat Remkes de Tweede Kamer binnen drie maanden rapporteert over de mogelijkheden van dergelijke bestuursrechtelijke sancties.