Techniek biedt kansen

Opleidingen in techniek, zorg en onderwijs bieden de komende vijf jaar de beste arbeidsmarktperspectieven. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport `De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2010' van het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Het ROA gaat ervan uit dat er tot 2010 gemiddeld 70.000 nieuwe banen per jaar bijkomen. Volgens de onderzoekers bieden de komende vijf jaar technische opleidingen betere perspectieven dan de agrarische, economische en ICT-opleidingen. Opleidingen gericht op medische zorg en onderwijs bieden weer meer kansen dan dienstverlenende beroepen zoals winkeliers. De aantrekkende conjunctuur heeft volgens het ROA positieve invloed op de sectoren bouw en onroerend goed en metaal en elektrotechniek. Landbouw, visserij, voeding en overige industrie profiteren niet van de gunstige conjunctuur.