Schaap

,,De zegeningen van het studiehuis? Spellen kunnen ze niet, maar ze zijn wel creatief'', vertelt een lerares Nederlands. ,,Ik heb nu een 5-havo-klas, die ik elke week een tentamen werkwoordsvormen moet geven.''

,,O ja, een dt-tentamen'', lach ik, ,,waar je d's en t's moest invullen. Kunnen ze dat echt niet?''

,,Het is ook niet makkelijk'', zegt ze terwijl ze een zin opschrijft. ,,Hoe zou jij deze invullen?''

Er staat: `Baa.. het niet, het schaa.. ook niet.'

Ik denk diep na. Hoe zat het ook al weer? Stam plus T. Wat is de stam?

,,Zo loste mijn creatiefste leerling het op'', onderbreekt ze mijn overpeinzing en vult drie letters in, zodat er staat: `Blaat het niet, het schaap ook niet.'

Bijdragen van lezers zijn welkom via www.nrc.nl/ik