Portugees

De Braziliaanse arbeiderspartij PT wordt in het artikel Een demonische dribbelaar (28 november, pagina 15) Partido de los Trabajadores genoemd. In het Portugees moet dat zijn: Partido dos Trabalhadores. Voetbalclub Internacional heet een club do povo, omschreven als ploeg van de armen. Bedoeld is een clube do povo, wat vertaald moet worden als volksclub.