Parijs gaat immigratie beperken

Frankrijk gaat een strengere immigratiepolitiek voeren. Er komen beperkende maatregelen aan voor gezinsmigranten, studenten en asielzoekers. Dat heeft premier Dominique de Villepin gisteren gezegd.

Villepin verklaarde gisteren dat de regering meer controle gaat uitoefenen op huwelijken in het buitenland tussen Franse ingezetenen en partners van buiten de Europese Unie. Vorig jaar werden 34.000 van deze gemengde huwelijken buiten Frankrijk voltrokken. Voortaan moeten de Franse ambassades in de betreffende landen de huwelijkspartners verhoren vóór eventuele erkenning van het huwelijk. Bij twijfel aan het motief wordt het huwelijk afgewezen. Beroep bij de rechter is mogelijk.

De afgelopen jaren is het aantal immigranten dat Frankrijk toelaat, steeds verder toegenomen. Vorig jaar ontving het land in totaal 134.000 immigranten. Driekwart van hen kwam in het kader van gezinsvorming.

Behalve controle op huwelijken in het buitenland, wil de regering de rem zetten op gezinshereniging, die vorig jaar 25.000 immigranten legaal naar Frankrijk bracht. Gezinshereniging moet pas mogelijk worden na twee jaar werken in Frankrijk. De termijn is nu één jaar.

Verder opperde Villepin dat nieuwkomers in het kader van gezinshereniging voortaan het Frans moeten beheersen. Een dergelijke eis stuitte in Frankrijk tot nu toe steeds op het bezwaar dat het recht op een normaal gezinsleven grondwettelijk is vastgelegd. Villepin verklaarde dit te willen respecteren.

Minister van Binnenlandse Zaken Sarkozy zal zich volgens Villepin buigen over de strengere eisen aan gezinshereniging voor nadere uitwerking.

Overigens worden ook de termijnen waarna een buitenlandse huwelijkspartner de Franse nationaliteit mag aanvragen verlengd. Voor echtparen die in Frankrijk wonen, wordt de termijn verlengd van twee naar vier jaar, voor echtparen in het buitenland met één Franse partner gaat de wachttijd van drie naar vijf jaar.

Ten slotte worden buitenlandse studenten in het vervolg strenger geselecteerd. Nu komen jaarlijks 50.000 studenten van buiten de EU naar Frankrijk, onder wie een aantal dat permanent wil blijven. Dat mag voortaan alleen als werk wordt gevonden op het eigen vakgebied. Voor asielzoekers worden de procedures verkort en de eisen om in aanmerking te komen voor een uitkering verscherpt.

Beperking van immigratie is een centraal thema in de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2007. Aankomend kandidaat Sarkozy heeft al vaak aangekondigd immigratie veel verder te willen terugdringen. Hij herhaalde dat na de rellen in de Franse voorsteden deze maand.

Gisteren trok Villepin het initiatief naar zich toe door alle maatregelen zelf aan te kondigen, zonder het gezelschap van andere ministers. Sarkozy trad gisteren wel in het parlement op, waar hij aankondigde volgend jaar 25.000 illegale migranten te willen uitzetten, 5.000 meer dan dit jaar. Volgens Sarkozy komen jaarlijks 80.000 tot 100.000 illegalen naar Frankrijk.