Merkel roept op tot verandering

De nieuwe Duitse bondskanselier, Angela Merkel, heeft in haar eerste regeringsverklaring vanmorgen voor de Duitse Bondsdag van haar landgenoten een grotere bereidheid tot verandering verlangd. Ze kondigde aan de hervormingen van het kabinet van haar voorganger, Gerhard Schröder, te willen voortzetten. Betrouwbaarheid wil ze tot kenmerk van haar grote coalitie van christen- en sociaal-democraten maken, zei Merkel.

De eerste vrouwelijke kanselier van Duitsland stond in haar regereingsverklaring eerst even stil bij de ontvoering van de Duiste archeologe Susanne Osthoff in Irak. ,,Eén ding is duidelijk. Deze regering, dit parlement laat zich niet afpersen.'' De ontvoerders hebben op een videoboodschap aan een Duitse tv-zender aangekondigd Osthoff te zullen doden, tenzij Duitsland zijn steun aan de Iraakse regering intrekt.

In de regeringsverklaring zwaaide Merkel vervolgens haar voorganger lof toe: ,,Ik zou bondskanselier Gerhard Schröder heel persoonlijk willen danken voor het feit dat hij met zijn Agenda 2010 moedig en vastberaden de deur heeft opengeduwd naar aanpassing van onze sociale regelingen aan de nieuwe tijd''. Merkel kondigde aan deze hervormingen voort te zetten. ,,Bij een land van ideeën hoort een regering van daden''.

De nieuwe regering heeft vele daden in petto, zei Merkel. Ze doelde onder andere op de plannen voor het opvijzelen van de werkgelegenheid door meer aandacht te schenken aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Verder streeft de nieuwe Duitse regering naar belastingherzieningen om de overheidsfinanciën duurzaam in evenwicht te brengen.

Onder verwijzing naar een uitspraak van de vroegere bondskanselier Willy Brandt zei Merkel: ,,Laten we meer vrijheid wagen''. Hindernissen voor groei zouden uit de weg moeten worden geruimd en achterhaalde regelgeving zou moeten worden afgeschaft. De grootste verrassing van haar leven was `vrijheid' geweeest, zei de in voormalige DDR opgegroeide kanselier. ,,Ik heb vroeger veel verwachtingen gekoesterd, maar daar zat het geschenk van de vrijheid voor mijn pensioen niet bij.''

De verkiezingen van september noopten de twee grote rivaliserende partijen, de christen-democratische CDU/CSU en de sociaal-democratische SPD, tot samenwerking. Daarover werd na moeizame onderhandelingen op 11 november een akkoord `Samen voor Duitsland – met moed en menselijkheid' – bereikt. Vorige week koos de Bondsdag Angela Merkel (51) tot nieuwe kanselier, de achtste in het naoorlogse Duitsland.