Lijsttrekkers Rotterdam geven college voldoendes

Gisteren vond in Rotterdam een eerste lijsttrekkersdebat plaats in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. Kritiek op het huidige beleid was er nauwelijks.

,,Een ruime voldoende'', gaf PvdA-fractieleider Bert Cremers vier jaar geleden aan het college van Rotterdam, dat toen bestond uit PvdA, CDA, VVD en GroenLinks. De afgelopen jaren in de oppositie had de PvdA veel kritiek op het `Pim Fortuyn-college' van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD. Een voldoende, nee, dat zat er niet meer in.

Intussen denkt de PvdA anders over het college én over eventuele samenwerking met Leefbaar Rotterdam na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. ,,Een zeseneenhalf'', oordeelde PvdA-lijsttrekker Peter van Heemst gisteravond tijdens het eerste lijsttrekkersdebat van het seizoen, georganiseerd door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en NRC Handelsblad.

Dat was lager dan het cijfer dat CDA-lijsttrekker Leonard Geluk het eigen college gaf (,,een zeven, we hebben nog veel te doen'') en dan de ,,achteneenhalf'' van VVD en Leefbaar Rotterdam. Maar het was opnieuw een teken dat de PvdA in Rotterdam zich onder Peter van Heemst anders opstelt tegenover Leefbaar Rotterdam.

Zei Van Heemst twee weken geleden al dat hij de moslimonvriendelijke uitspraken van (ex-)wethouder Marco Pastors ,,zelf zo had kunnen zeggen'', gisteren antwoordde hij op de vraag of het collegebeleid de oorzaak was van het negatieve imago van de stad: ,,Nee, nee, nee, nee, nee. De stad is veiliger geworden. Dat is een grote verdienste van de afgelopen vier jaar.'' Niet alleen de toegenomen veiligheid, ook ,,de aandacht voor de uitvoering van beleid'' en de nadruk op inburgering waren ,,verdiensten van het college''.

Deze positieve toonzetting Van Heemst sluit aan bij het gevoel van een meerderheid van de Rotterdammers. Een ,,acht min'', oordeelden zij onlangs in een enquête over het college. Kritiek hebben ligt dus steeds minder voor de hand, hooguit vindt de PvdA nu dat aan enkele problemen ,,te weinig is gedaan''. Zo zitten er veel jongeren in de bijstand en is er veel schooluitval. Van Heemst: ,,Dus wat wij willen is: iemand komt bij de sociale dienst voor een uitkering en hij gaat met een stageplek weer naar buiten.''

Toen aan het einde van het debat werd gevraagd hoeveel zetels de lijsttrekkers verwachtten, gaf Van Heemst er 15 aan Leefbaar Rotterdam (nu 13), evenveel als aan zijn eigen PvdA (nu 11). Pastors hield het op 10 voor Leefbaar Rotterdam. ,,Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, zouden we belachelijk groot worden. Maar de verkiezingen vinden pas in maart 2006 plaats, dus zie dat maar vast te houden'', zei Pastors vorige week nog in de treinkrant Metro.

Voor dit `vasthouden' treedt Pastors op in vraaggesprekken, fora en debatten, waarvan een agenda wordt bijgehouden op de site van Leefbaar Rotterdam. Bij alle partijen zijn de lijsten met kandidaten voor de gemeenteraad intussen opgesteld. Ook zijn er campagneteams gevormd. Bij de PvdA zit daarin onder anderen Hans Kombrink, Pastors' voorganger in het vorige college en één van de leermeesters van Peter van Heemst.

Zowel bij de PvdA als bij het CDA in Rotterdam ontstond de afgelopen weken onrust over de politieke strategie. Wethouder Marco Pastors moest aftreden door toedoen van het CDA, dat een motie van wantrouwen tegen Pastors aan een meerderheid hielp. Binnen het CDA was niet iedereen daar gelukkig mee. En bij de PvdA kreeg Peter van Heemst zoveel openlijke kritiek op zijn aanschurken tegen Leefbaar Rotterdam, dat de webmaster na enkele dagen besloot de discussie hierover op de site te sluiten. Ook twee oud-voorzitters van de PvdA, Ruud Koole en Felix Rottenberg, vielen Van Heemst af.

    • Gretha Pama