`Leeftijd Britse pensioenen in 2050 naar 69 jaar'

De Britse pensioengerechtigde leeftijd moet in 2050 verhoogd worden tot 69 jaar om de kosten van de vergrijzing op te kunnen vangen. Dat stelt een regeringscommissie onder leiding van Lord Turner vandaag bij het presenteren van haar onderzoeksrapport over dit onderwerp. De commissie stelt onder meer een nationaal pensioenspaarplan voor waar ieder individu aan deel kan nemen. Diegenen die daar niet aan deelnemen moeten kunnen terugvallen op een staatspensioen, aldus de commissie.