Britse regering wil studie kernenergie

De Britse regering gaat na of er nieuwe kerncentrales moeten komen om in de energiebehoefte van het Verenigd Koninkrijk te voorzien. Dit heeft premier Tony Blair gisteren verklaard.

Blair zei in een rede voor Britse werkgevers, dat zijn regering medio volgend jaar een besluit wil nemen over de bouw van nieuwe centrales. Hij sprak zich niet met zoveel woorden uit voor nieuwe kerncentrales, maar het is een publiek geheim dat er de afgelopen maanden binnen het kabinet een kentering gaande was in het denken over kernenergie. Ook de minister voor Milieuzaken, Margaret Beckett, lang tegenstander, gaf onlangs aan dat kernenergie per saldo vermoedelijk de beste optie is voor de toekomst. Twee jaar geleden wees het kabinet-Blair de bouw van kerncentrales nog af als een ,,onaantrekkelijke optie''.

De premier onderstreepte gisteren dat de onvermijdelijke sluiting van een verouderde generatie kolen- en kerncentrales het land de komende 15 jaar opzadelt met 30 procent minder capaciteit voor de opwekking van elektriciteit dan nu. Duurzame bronnen als zonne- en windenergie kunnen die afname maar zeer ten dele compenseren. Bovendien begint de olie in het Britse deel van de Noordzee op te raken, terwijl de olie- en gasprijzen wereldwijd snel stijgen.

Het Britse onderzoek weerspiegelt een voorzichtige kentering die zich wereldwijd aftekent in de houding ten opzichte van het gebruik van kernenergie voor de stroomvoorziening. Zo valt in de Verenigde Staten volgend jaar de beslissing over een nieuwe kerncentrale, de eerste sinds jaren. Finland bouwt inmiddels een nieuwe kerncentrale die over vier jaar aan het net gaat. China wil de komende vijftien jaar dertig kerncentrales bouwen. Frankrijk houdt onverkort vast aan kernenergie. In Italië neemt de druk van de industrie toe om het moratorium op nieuwe kerncentrales te heroverwegen. En in Nederland is besloten de kerncentrale in Borssele langer open te houden. De conservatieve Duitse regeringspartij CDU/CSU heeft tijdens de recente coalitiebesprekingen met de sociaal-democraten tevergeefs geprobeerd de geleidelijke sluiting van Duitse kerncentrales, waartoe onder de vorige rood-groene regering is besloten, ongedaan te maken.

Blair erkende gisteren dat het een gevoelige kwestie betreft. Dat werd onderstreept door actievoerders van Greenpeace, die de zaal waren binnengekomen en spandoeken ontvouwden met `nucleair: verkeerd antwoord'. Zoals veel tegenstanders menen zij dat radioactief kernafval te grote gevaren met zich meebrengt voor het milieu. Pas na drie kwartier kon Blair zijn rede houden. Hij riep op tot een ,,open en democratisch debat''.

www.nrc.nl: dossier energie en milieu