Beroep tegen subsidiestop

Werkgevers en vakbonden in de grafische industrie overwegen na juridisch advies in beroep te gaan tegen het besluit van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) om te stoppen met subsidies voor scholing in de bedrijven. Hierdoor dreigen volgens een woordvoerder van AenO Grafimedia veel aanvragen voor subsidie dit jaar en volgend jaar niet gehonoreerd te worden. Nu maken duizenden werknemers gebruik van de scholing, die voor de helft gesubsideerd wordt.