Veertig pop of een envelop (Gerectificeerd)

Voormalige bestuurders van Ahold kunnen zich per direct melden bij de Vereniging van Effectenbezitters om geld terug te vragen van hun oude werkgever. Als (oud)aandeelhouders van Ahold hebben Cees van der Hoeven of Michiel Meurs tenslotte ook recht op een deel van de schikking. Het is een logisch gevolg van het kapitalistische model waarin bestuurders met aandelen worden beloond om zo hun belangen iets meer parallel te laten lopen aan die van de eigenaren van het bedrijf.

De bedragen voor de oude Ahold-top zullen niet hoog zijn. Van der Hoeven had bijvoorbeeld de gewoonte om zijn met opties verkregen aandelen direct te verkopen. Eén dag aandeelhouderschap levert niet veel schadevergoeding op in een meetperiode van 3,5 jaar. Maar de vergoeding blijft aardige slagroom op de taart die de bestuurders gisteren kregen: volledige vrijwaring van verdere claims door beleggers.

Wie minder baat heeft bij de megaschikking is de Nederlandse belastingdienst. Van de 945 miljoen euro die Ahold aan gedupeerde beleggers gaat uitkeren, wordt 311 miljoen euro meebetaald door de Nederlandse fiscus. Schikkingen zijn kosten, dus aftrekbaar voor Ahold van de vennootschapsbelasting.

Maar de fiscus krijgt ook wat terug. De ontvangers van de schadevergoeding zullen, afhankelijk van waar zij wonen, belasting afdragen. Belastingdiensten wereldwijd kunnen extra inkomsten tegemoet zien.

Wat betekent het voor de Nederlandse schatkist? Volgens een schatting van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zijn 30 procent van de Ahold-aandeelhouders Nederlands. Bijna de helft, 13 procent, bestaat uit Nederlandse particulieren. De fiscus zal hun schadevergoeding niet als inkomen maar als vermogen behandelen. Van de 123 miljoen die naar kleine Nederlandse beleggers gaat zal daarom 1,5 miljoen naar de fiscus vloeien.

De andere Nederlandse beleggers zijn pensioenfondsen en verzekeraars. Pensioenfondsen betalen in Nederland geen belasting. Dat is makkelijk. Blijven over de verzekeraars. Als de helft van de professionele beleggers uit verzekeraars bestaat, zullen zij over 80 miljoen (17 procent van 945 miljoen gedeeld door 2) belasting moeten betalen. Vennootschapsbelasting, wel te verstaan. Ofwel 30 procent van 80 maakt 24 miljoen euro.

Eindafrekening voor de Nederlandse fiscus: 24 plus 1,5 minus 311. De rekening voor de samenleving komt daarmee uit op 285 miljoen euro. Dat komt overeen met 40 euro per Nederlands huishouden en 17,50 euro per hoofd van de bevolking. Bejaarden en baby's meegerekend.

Rectificatie

In de Lux-rubriek Veertig pop of een envelop (29 november, pagina 15) wordt geopperd dat oud-bestuurders van Ahold zich kunnen melden bij de Vereniging van Effectenbezitters om schadevergoeding te claimen bij Ahold. Die mogelijkheid bestaat niet. De partijen waarvan beleggers in Ahold-aandelen schadevergoeding eisten, onder wie toenmalige bestuurders, zijn uitgesloten van deelname aan de bereikte schikking.