Van der Laan wil musea niet gratis maken

Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur voelt niets voor de plannen van de VVD om de rijksmusea gratis toegankelijk te maken voor het Nederlandse publiek. Volgens Van der Laan lopen musea door de gratis toegang miljoenen euro's aan entreegelden mis, terwijl geen nieuwe doelgroepen worden bereikt.

Tijdens het parlementair overleg over de cultuurbegroting pleitte Tweede-Kamerlid Annette Nijs (VVD) gisteren voor gratis openstelling van musea die meer dan een miljoen euro overheidssubsidie ontvangen. Nederlanders betalen volgens haar ,,genoeg belasting aan deze musea voor het beheren van ons erfgoed''. Aan buitenlandse toeristen kan wel toegang gevraagd worden. Nijs vroeg de staatssecretaris om binnen een jaar met een plan van aanpak te komen.

Staatssecretaris Van der Laan (D66) noemde het gratis museumbezoek ,,een charmante gedachte'', maar veegde het plan vervolgens resoluut van tafel. Ze haalde daarbij een eerder onderzoek van het ministerie van OCW aan, waaruit gebleken is dat gratis entree in alle rijksmusea per jaar 87 miljoen euro aan inkomstenderving met zich meebrengt. ,,Een doordeweekse dag gratis maken kost tien miljoen euro, een zondag 21 miljoen'', aldus Van der Laan.

Bij gratis entree op alle dagen stijgen de bezoekersaantallen met dertig procent, zo rekende Van der Laan voor. ,,Op alleen zondag is dat 2,1 procent.'' Het gaat hierbij vooral om bezoekers die vaker terugkeren. ,,Uit het onderzoek is gebleken dat gratis entree geen nieuwe doelgroepen het museum binnenbrengt.'' Bovendien leidt meer bezoek ook tot een stijging van de vaste lasten. Van der Laan: ,,In Groot-Brittannië is gebleken dat het afschaffen van de entreegelden de musea veel kost aan extra beveiliging, personeel en onderhoud.''

Ook de andere politieke partijen reageerden weinig enthousiast op het VVD-plan. Kamerlid John Leerdam (PvdA) opperde eerder om de staatsmusea één dag in de week gratis te maken. Algehele gratis toegang is volgens hem te kostbaar. Femke Halsema (GroenLinks) zei bang te zijn dat het voorstel van Nijs ,,een verkapte bezuiniging'' is. Zij vroeg zich verder af of musea in de toekomst verplicht worden om bij de toegangspoorten paspoortcontroles uit te voeren. Ook Boris Dittrich (D66), die het plan van de VVD gisteren ,,een vreselijke sigaar uit eigen doos' noemde, sprak zich fel uit tegen het maken van onderscheid tussen de nationaliteiten van museumbezoekers. ,,Waren wij niet allemaal Europeanen?''