Tweede Kamer laat Peijs nota herschrijven

Minister Peijs (Verkeer, CDA) gaat haar nota Mobiliteit onder druk van de Tweede Kamer herschrijven. Belangrijk onderdeel van de nieuwe tekst wordt haar belofte dat ,,het kabinet alles op alles zet'' om in 2012 de kilometerheffing mogelijk te maken.

Kamerleden van regeringsfracties en oppositie verweten de minister gisteren bij de behandeling van de nota dat uit haar plannen te weinig ambitie blijkt. Kamerlid Hofstra (VVD) was aanvankelijk voor ,,een maand of vijf'' uitstel, maar kwam hierop terug, nadat Peijs had gewaarschuwd dat het op die manier ,,heel gemakkelijk negen maanden wordt'' en de nota dan ,,in de gevarenzone komt'' door de verkiezingen van 2007. ,,Dan gaat een ander kabinet ermee aan de slag'', aldus Peijs.

De Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat besteedde gisteren de hele dag aan behandeling van de nota Mobiliteit. Hierin staat beschreven wat er tot 2020 moet gebeuren op de weg, het spoor en het water. Voor deze periode is ruim 80 miljard euro beschikbaar. De commissie besloot gisteren, anders dan de bedoeling was, eerst de aanpassingen van de minister af te wachten. De minister zal de delen over kilometerheffing en openbaar vervoer herschrijven. De PvdA wil naast het `Rondje Randstad' een modern lightrail-systeem annex busnet in de Randstad.

De mededeling van Peijs dat zij de conclusies van de adviescommissie-Nouwen ,,omhelst'' was een verrassing voor de Kamer. Eerder had het kabinet besloten om geen invoeringsdatum van de kilometerheffing op te nemen. De reden lag in de hoge kosten die volgens de commissie met de invoering gepaard gaan: bijna vier miljard euro. Daarnaast moet voor de jaarlijke exploitatie bijna een miljard euro beschikbaar zijn.

Minister Peijs beloofde de zogenoemde beprijzingsplannen ,,te versnellen om bedrijven te bewegen een goedkoper systeem te bedenken''. Volgend jaar stuurt ze een werkprogramma naar de Kamer waarin per onderdeel staat aangegeven wat er gaat gebeuren. ,,Dan kan uiterlijk in 2008 een definitief besluit worden genomen hoe de uitwerking in 2012 precies zal zijn.'' VVD-woordvoerder Hofstra waarschuwde de minister dat zijn fractie alleen akkoord gaat als de opbrengst van de heffing in zijn geheel ten goede komt aan de infrastructuur.