Stoffen testen kan goedkoper

Het omstreden plan van de Europese Unie om 30.000 chemische stoffen te testen op risico's voor gezondheid en milieu kan met veel minder kosten voor bedrijven worden uitgevoerd. Dit heeft staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) gisteren in Brussel gezegd.

Volgens een onderzoek in opdracht van de ministeries van EZ en VROM kunnen de jaarlijkse extra kosten voor Nederlandse chemiebedrijven worden gereduceerd van 46,2 miljoen euro tot 18,8 miljoen euro. ,,Hierbij houden we vast aan de oorspronkelijke doelstellingen voor gezondheid en milieu'', zei Van Gennip. De kosten moeten worden gemaakt gedurende de elf jaar die zijn uitgetrokken voor uitvoering van Reach – Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. Na elf jaar bespaart het bedrijfsleven jaarlijks 4,3 miljoen euro, omdat er dan geen aparte regels per lidstaat meer zijn.

De berekeningen, uitgevoerd door een consultant, zijn gebaseerd op een recent compromisvoorstel van het Britse EU-voorzitterschap. Dit Britse voorstel gaat minder ver dan het oorspronkelijke plan van de Europese Commissie en dan het compromis dat het Europarlement onlangs bereikte. Volgens Van Gennip komt het Britse voorstel, dat vandaag door de EU-ministers is besproken, tegemoet aan zorgen van het midden- en kleinbedrijf, dat de kosten van Reach vreest. Onder het Nederlandse EU-voorzitterschap was vorig jaar al onderzocht hoe de administratieve lasten van Reach konden worden verlaagd.

De kostenbesparing in het Britse compromisvoorstel, dat volgens milieu- en consumentenorganisaties niet ver genoeg gaat, wordt bereikt door soepeler informatievereisten voor minder risicovolle stoffen die bedrijven in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton produceren of importeren. Het Britse voorstel negeert de wens van het Europarlement tot verplichte substitutie van risicostoffen bij aanwezigheid van een alternatief. Ook de door het parlement gewenste maximum-autorisatietermijn van vijf jaar ontbreekt.

Van Gennip gaat ervan uit dat het door haar gesteunde Britse voorstel een meerderheid krijgt.