`Onur Air kreeg onterecht vliegverbod opgelegd'

De Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW) heeft de Turkse luchtvaartmaatschappij Onur Air eerder dit jaar ten onrechte een vliegverbod voor alle toestellen opgelegd.

Dat stelt het International Bureau of Aviation (IBA), een Brits luchtvaartadviesbureau, dat in opdracht van de advocaten van Onur Air onderzoek deed naar de bevindingen van de IVW tijdens inspecties aan de Turkse vliegtuigen. Onur Air zou het rapport vanmiddag presenteren. ,,Het belangrijkste is dat dit rapport bevestigt dat Onur Air op geen enkele manier de passagiers of de bemanning in gevaar heeft gebracht'', zegt directeur Esat Aksak van Onur Air in Nederland.

De IVW legde de maatschappij in mei bijna twee weken een vliegverbod op wegens een reeks van onvolkomenheden die bij inspecties aan het licht waren gekomen.

Het IBA concludeert dat dertien bevindingen van de IVW van enig belang waren, maar dat vergelijkbare tekortkomingen ook bij andere luchtvaartmaatschappijen voorkomen. Geen van deze bevindingen had significantere gevolgen voor de veiligheid van de passagiers of de bemanning dan vergelijkbare incidenten bij andere luchtvaartmaatschappijen, zo stelt IBA.

Verder stelt het adviesbureau dat er ,,bewijs'' is dat de IVW-inspecteurs vastberaden waren om ,,iets verkeerds'' te vinden bij de inspecties aan de toestellen van Onur Air. Dat blijkt volgens het IBA ook uit statistieken die uitwijzen dat bij inspecties aan vliegtuigen van Onur Air in andere Europese landen minder gebreken zijn aangetroffen.

De IVW had het IBA-rapport vanochtend nog niet gelezen, maar een woordvoerder stelt dat alleen al tussen mei 2004 en mei 2005 bij 80 inspecties 31 ernstige onvolkomenheden werden aangetroffen bij Onur Air-toestellen. Deze 31 dienden direct te worden opgelost. Verder deed de inspectie 66 zogenoemde significante bevindingen, die snel moeten worden opgelost. ,,Wat wij nu horen over dit rapport komt overeen met wat Onur Air heeft voorgelegd in de behandeling van het bezwaar dat Onur Air afgelopen zomer heeft ingesteld tegen het vliegverbod'', aldus de woordvoerder van de IWV. ,,Ik hoor nu geen nieuwe argumenten.'' De IVW houdt vast aan de bewering dat het vliegverbod ,,onvermijdelijk'' was. ,,Het dossier was te dik geworden, er waren te veel onvolkomenheden. Er was een nonchalante en onzorgvuldige bedrijfsvoering.''

Het Britse adviesbureau IBA bestrijdt dit. Volgens de onderzoekers betroffen de meeste van de bevindingen van de IVW-inspecteurs geen of kleine defecten, in elk geval niet van dien aard dat ze zouden moeten bijdragen aan het instellen van een vliegverbod.

Volgens de IVW dateert de laatste ernstige bevinding uit augustus, toen een verstopte brandstoffilter werd aangetroffen. ,,Op dit moment is Onur Air een veilige maatschappij, anders hadden ze wel een vliegverbod, maar ze staan nog steeds onder verscherpt toezicht'', aldus de IVW, die op een schaal van nul tot tien een `6-' geeft voor de kwaliteit van de operaties van de maatschappij.