Omstreden referendum in Armenië

De Armeniërs hebben zondag in een referendum met grote meerderheid ingestemd met grondwetswijzigingen die de macht van het parlement versterken ten koste van die van de president en die de scheiding tussen de juridische, de wetgevende en de uitvoerende macht verduidelijken. De oppositie boycotte het referendum; volgens haar, en volgens buitenlandse waarnemers, is bij het referendum gefraudeerd.

De grondwetswijzigingen kregen volgens de officiële uitslag de steun van 93,3 procent van de opgekomen kiezers. 5,4 procent zou de voorstellen hebben afgewezen. Eén van de grondwetswijzingen maakt voor Armeniërs de dubbele nationaliteit mogelijk – een belangrijke verandering voor een land met een grote diaspora. Er leven meer Armeniërs buiten dan in Armenië.

De oppositie en westerse waarnemers maakten gisteren melding van onregelmatigheden bij het referendum. Het veertien leden tellende waarnemingsteam van de Raad van Europa meldde dat in diverse stembureaus stembussen waren gevuld met grote hoeveelheden tevoren ingevulde stembiljetten en dat met het stemregister werd geknoeid om de opkomst te verhogen. De waarnemers betwijfelen of, als gemeld, 65,3 procent van het electoraat daadwerkelijk is komen stemmen.

Niettemin oordeelden de waarnemers dat het referendum geldig was, en dat de uitslag ,,in het algemeen de vrije wil weergeeft van diegenen die kwamen stemmen''. Volgens de regels zouden de grondwetswijzigingen zijn afgewezen als ze door minder dan eenderde van het totale electoraat zouden zijn gesteund. Volgens de officiële cijfers werden ze goedgekeurd door 1,4 miljoen van de 2,3 miljoen ingeschreven kiezers.

De oppositie – een coalitie van achttien partijen en niet-gouvernementele organisaties – had haar aanhang aangeraden thuis te blijven, omdat haar voorstellen niet in de voorgestelde amendementen op de grondwet zijn verwerkt. Volgens haar is het officiële opkomstpercentage vervalst: niet 65, maar slechts twintig procent van de kiezers zou zijn opgekomen. Bovendien vindt de oppositie dat president Robert Kotsjarian te veel macht behoudt.

Aanhangers van de oppositie betoogden gisteravond in het centrum van Jerevan tegen president Kotsjarian. Volgens de politie kwamen tweeduizend betogers opdagen, volgens de oppositie tienduizend. De oppositie wil vandaag weer op straat protesteren.