Liberalen moeten actief religie ontmoedigen, niet verbieden

Het officiële standpunt van de VVD, dat het standpunt is van Wiegel, dat de vrijheid van onderwijs mag blijven bestaan, is onverstandig en antiliberaal. Liberalen moeten actief religie ontmoedigen. Waar goden zijn is immers gedonder. Niet door iets te verbieden, maar ze kunnen nooit voorstander zijn van het op staatskosten aanjagen van religieus vooroordeel.

En wie meent dat artikel 23 alleen lastig is gezien de falende integratie van moslims, die moet nog maar eens gaan kijken waar autochtone homoseksuelen en vrouwen heden ten dage nog lijden, wat zijn fundament heeft in artikel 23.