Keuzevrijheid en democratie

Wie hebt u nou als VVD'er liever:

Kiest u dit keer de zijde van Ayaan

Die het als vrouw manhaftig heeft bestaan

Zichzelf te meten met de reus uit Diever?

Of blijft u toch maar trouw Wiegeliaan

En bent u dus een stuk conservatiever

En vindt u dat Ayaan d'r open brief 'r

Geen goed in de partijstrijd heeft gedaan?

Of weet u niet voor wie u kiezen moet:

Het oude uitgewerkte erelid

Of iemand die net in de Kamer zit

En daar naar Wiegels zeggen ook niks doet?

Of snapt u het geruzie niet zo goed

En ligt voor u de zaak niet zo zwart-wit?

Driek van Wissen is in januari 2005 gekozen als Dichter des Vaderlands voor de periode 2005-2008.