Herstel economie blijft `fragiel'

Het gaat beter met de Nederlandse economie, al blijft het herstel ,,fragiel''. Nederland is voor een belangrijk deel aangewezen op de export. Een stijging van de eurokoers en een renteverhoging kunnen de economische groei belemmereren. Dat zegt de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. Als olie-exporterende landen hun uitgaven binnen de perken houden, kan Nederland daar ook last van krijgen. De groei zal volgend jaar 2,2 procent bedragen.