Gekloonde embryo's vertonen niet meteen fouten

Met pas gekloonde koeienembryo's is weinig mis, zo schrijven Amerikaanse en Franse onderzoekers vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. In het algemeen wordt gedacht dat al direct na het klonen van dieren fouten ontstaan bij het aflezen van genen. Bij klonen gaan veel embryo's dood en ontstaan veel aangeboren afwijkingen. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het Amerikaans-Franse onderzoeksteam vergeleek gekloonde runderembryo's van ongeveer zeven dagen oud met embryo's die door kunstmatige inseminatie of in vitro fertilisatie waren gemaakt. Slechts 1 procent van ruim vijfduizend genen werd op een afwijkende manier afgelezen, ontdekten ze. Of dat later in de ontwikkeling toch leidt tot grote afwijkingen, of dat de fouten gewoonweg later ontstaan, weten ze nog niet.