Eurocommissaris waarschuwt EU-landen over CIA-kampen

Landen van de Europese Unie die heimelijk onderdak hebben geboden aan CIA-gevangenissen met terrorismeverdachten kunnen tijdelijk hun stemrecht in de Europese Unie verliezen. Deze waarschuwing heeft Europees commissaris Frattini (Justitie, Vrijheid en Veiligheid) gisteren geuit op een persconferentie in Berlijn, waar hij een congres over terrorismebestrijding bijwoonde.

Frattini sprak van ,,extreem ernstige'' gevolgen, indien berichten over zulke gevangenissen en martelpraktijken juist zouden blijken. ,,Ik zou verplicht zijn de Raad [van EU-ministers] ernstige consequenties voor te stellen, inclusief de opschorting van stemrecht in de Raad'', aldus Frattini. Volgens de Italiaanse eurocommissaris kan opschorting van stemrecht gerechtvaardigd zijn als zou blijken dat een lidstaat de grondbeginselen van mensenrechten, democratie en rechtstaat heeft geschonden.

Volgens de geldende procedure moeten de overige 24 lidstaten eerst unaniem vaststellen dat sprake is van ,,ernstige en voortdurende schending'' van de in het EU-verdrag vastgelegde waarden als menselijke waardigheid, vrijheid, democratie en rechtstaat. Daarna kan met tweederde meerderheid een sanctie worden vastgesteld. Het zou voor het eerst zijn dat zulke maatregelen worden genomen. Begin deze eeuw legde een groot aantal Europese landen diplomatieke sancties op aan EU-land Oostenrijk toen daar de rechts-populistische FPÖ in de regering kwam, maar dat was geen EU-besluit.

Berichten over geheime CIA-gevangenissen met terrorismeverdachten in Oost-Europa werden op 2 november voor het eerst gepubliceerd door The Washington Post. Volgens de mensenrechtengroepering Human Rights Watch zou het om Polen en Roemenië gaan. Beide landen hebben de berichten tegengesproken.

Volgens Frattini hebben de Verenigde Staten meer tijd gevraagd voor een antwoord op de berichten, nadat een hoge Commissiefunctionaris vorige week in Washington om opheldering had gevraagd. Gevraagd naar mogelijke gevolgen voor de relatie EU-VS zei Frattini dat het ervan afhangt ,,hoe lang Washington nodig heeft voor een antwoord op de beweringen''.