Discussie bepaalt politieke toekomst van de VVD

In uw hoofdredactionele commentaar van 24 november over de strijd tussen Wiegel en Hirsi Ali gaat u voorbij aan de kern van de ruzie. Door de aanval op Wiegel te openen, is Ayaan openlijk de discussie gestart over de politieke toekomst van de VVD. Het woord reactionair is de kern van de discussie, en dat woord komt in het commentaar niet terug. Op dit moment heeft de VVD inderdaad twee prominenten: Wiegel, de tradionele oudere Hollandse man van statuur, die het als compliment opvat een reactionair genoemd te worden. En Ayaan, de jonge krachtige vrouw, de wereldburger met streetwisdom en het lef om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Volgt de partij Wiegel, dan wordt de VVD een partij voor de oer-Hollandse, actieve, welgestelde senioren van onze samenleving. Een partij voor de lezers van Midi en Plus. Demografisch gezien geen slechte keuze, ons grijze volksdeel heeft ook een stem nodig.

Volgt de partij Ayaan, dan wordt de VVD een toekomstgerichte partij aan de rechterflank waar de opinieleiders van morgen zich thuis kunnen voelen. Zolang zij maar aan de rechterzijde staan, van vooruitgang en ontwikkeling houden en de logica als voornaamste bron van debat erkennen. Dan zullen minderheden, jonge ondernemers en vrouwen zich ook thuis gaan voelen bij de VVD. In tegenstelling tot uw conclusie kan dit debat dus wel degelijk winnaars opleveren.

Als de partij, aangevoerd door Van Aartsen, het aandurft om keuzes te maken.