CDA: meer regionale spreiding cultuur

Tijdens het overleg over de cultuurbegroting heeft CDA-kamerlid Theo Brinkel gisteren gepleit voor een meer representatieve samenstelling van de Raad van Cultuur. Volgens Brinkel wordt de Raad voor Cultuur, het belangrijkste adviesorgaan van staatssecretaris Medy van der Laan, gedomineerd door leden die wonen in de Amsterdamse grachtengordel. Het is goed, zo zei de CDA-politicus, om bij de samenstelling van de raad ook te kijken naar woonplaats en etnische of religieuze achtergrond. ,,Nu heeft de raad een te hoog Randstedelijk imago'', zei hij. ,,Een instelling als het Museum voor Religieuze Kunst in Uden heeft bijvoorbeeld nog nooit een bezoek van de Raad voor Cultuur gehad.''

Femke Halsema van GroenLinks reageerde dat Brinkel met dit idee lijkt te pleiten voor verzuiling. ,,Het lijkt mij niet de bedoeling dat wij een katholiek of een moslim laten plaatsnemen in de Raad voor Cultuur om vervolgens ook de aanwezigheid van moslim of katholieke kunst te gaan beoordelen.'' Bijval kreeg Brinkel van LPF-kamerlid Kraneveldt. ,,Ik ben het met het CDA eens dat de Raad voor Cultuur een te hoog grachtengordelgehalte heeft'', zei zij. ,,Kunst is in ons land te veel een zaak van de blanke, hoogopgeleide Nederlander.''

Staatssecretaris Van der Laan beloofde dat ze zou kijken naar de samenstelling van de raad. ,,De Raad voor Cultuur moet inderdaad divers zijn wat betreft de verhoudingen tussen man, vrouw, regio en etniciteit. Maar ik ga de leden niet vragen naar hun religieuze achtergrond, net zoals ik ze ook niet vraag naar hun politieke voorkeur.''