Brinkhorst wil onderzoek stroomuitval

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) laat een onderzoek instellen naar de langdurige stroomuitval dit weekend in Haaksbergen. Mogelijk volgt een aanscherping van de regels voor energiebedrijven.

Hoe het onderzoek vorm zal krijgen is nog niet duidelijk. Maar volgens Brinkhorst is het ,,net te veel toeval dat juist twee netten die recent zijn vernieuwd, uitvielen.'' Tevens zal Brinkhorst donderdag overleggen met zijn ambtsgenoten uit buurlanden over eventuele hulp bij toekomstige problemen.

Kamerlid Vendrik (GroenLinks) wil dat burgers de wettelijke garantie krijgen dat ze bij een storing binnen 24 uur weer over stroom beschikken. De toezichthouder voor de energiesector, de DTe, zou strenger moeten toetsen op de aanwezigheid van noodvoorzieningen en investeringen op dit vlak. ,,Waar het om gaat is dat mensen binnen 24 uur weer zijn aangesloten'', aldus Vendrik. Brinkhorst staat hier positief tegenover.

De PvdA steunt het uitgangspunt van Vendriks voorstel, maar pleit voor een ,,meer intelligente oplossing''. Kamerlid Crone vindt 24 uur te lang en pleit voor een trapsgewijs boetesysteem, waarbij de boete hoger wordt naarmate de storing langer duurt. Crone: ,,Op die manier weten bedrijven: als ik snel reageer, kost het me minder.''

Coalitiepartij CDA ziet niets in een boetesysteem achteraf, zegt Kamerlid Hessels. Volgens Hessels moet in de technische voorschriften worden vastgelegd dat voor ieder netwerk een back-up is ingebouwd in het geval van een calamiteit. ,,Die back-up stond in de voorschriften, maar is er door de Kamer in februari uitgehaald voor de lagere spanningsnetwerken. En dat is nu net het netwerk dat in Haaksbergen gebruikt wordt,'' aldus Hessels.

Een woordvoerder van minister Brinkhorst bestrijdt die lezing ten dele. Het is inderdaad zo dat alleen voor hoogspanningsnetwerken boven 220 kilovolt de verplichting bestaat tot zo'n zogenoemde dubbele uitvoering. Voor lichtere netwerken kunnen netbeheerders daarvan afwijken, als de kosten niet opwegen tegen de baten. ,,Maar in Haaksbergen was wel degelijk een dubbele uitvoering, alleen zijn hier beide kabels geknapt'', aldus een woordvoerder. Vanmiddag zou Brinkhorst in de Kamer tekst en uitleg geven.