Ahold kan zich een schikking permitteren

Ahold heeft ermee ingestemd 1,1 miljard dollar (945 miljoen euro) aan schadeloosstellingen uit te keren aan aandeelhouders die de dupe zijn geworden van het schandaal dat in 2003 de aandelenkoers deed kelderen. Waarom heeft het Nederlandse supermarktconcern nu een schikking getroffen?

Een van de redenen kan zijn dat Ahold erin is geslaagd een redelijke overeenkomst uit het vuur te slepen. De klagers meenden recht te hebben op 5 miljard dollar aan schadevergoedingen. En een lobbycampagne van aandeelhouders, die ertoe heeft bijgedragen dat de deal tot stand is gekomen, ging aanvankelijk uit van een bedrag tussen de 1 en 1,5 miljard euro.

Het is ook verstandig voor Ahold om een streep te zetten onder deze geschiedenis. Het detailhandelsconcern weet nu op welk deel van het kasgeld op de balans het werkelijk recht heeft, en kan derhalve makkelijker besluiten nemen over toekomstige overnames.

Die overweging speelt zeker een rol, omdat Ahold zijn belangen in de VS misschien wil uitbreiden, aangezien zijn bestaande supermarkten het daar niet goed doen. Albertsons, de op één na grootste Amerikaanse supermarktketen, heeft zichzelf onlangs te koop aangeboden. Ahold zou op z'n minst een paar van Albertsons' supermarkten kunnen overnemen.

Hoewel het met de schikking gemoeide bedrag een forse aderlating inhoudt, kan Ahold zich die nu permitteren. Sinds het schandaal heeft het concern wereldwijd voor zo'n 3,5 miljard dollar aan belangen verkocht. Dat betekent dat de schuld na de schadeloosstellingen tot zo'n 7 miljard dollar zal stijgen, hetgeen neerkomt op een alleszins redelijk meervoud van driemaal de winst.

Uiteraard laat dat weinig ruimte voor met nóg meer schulden gefinancierde overnames. Daarom zou topman Anders Moberg wel eens tot de conclusie kunnen zijn gekomen dat hij er goed aan doet de relaties met de aandeelhouders te verbeteren, voor het geval hij een beroep op ze moet doen om meer geld ter beschikking te stellen. En dat kan weer de reden zijn dat de markt de regeling slechts met een bescheiden zucht van verlichting heeft begroet.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com Vertaling Menno Grootveld