Ultimatum van Tamil Tijgers

De afscheidingsbeweging Tamil Tijgers heeft gisteren een ultimatum gesteld aan de nieuwe Sri-Lankese president Mahinda Rajapakse. Ze eisen binnen een jaar een akkoord dat aan de wensen van de Tamils voldoet. Zo niet, dan zullen ze ,,de strijd voor autonomie kracht bijzetten''. Rajapakse heeft tijdens de verkiezingscampagne gezegd dat hij de seperatistische Tamil Tijgers geen eigen staat wil geven.